Fiscale administratie en aangiften binnen uw bedrijf.

Aangifte omzetbelasting (OB)

De aangifte omzetbelasting is periodiek vastgelegd bij de belastingdienst. Afhankelijk daarvan verzorgen wij deze maandelijks, per kwartaal of per jaar voor u. Een tijdige en correcte verwerking van de omzetbelasting (BTW) kan u veel geld en zorgen besparen.

De verantwoordelijkheid voor tijdige aangifte en afdracht ligt bij uw bedrijf. Wij kunnen u alles vertellen over de kleine-ondernemersregeling, uw omzetbelastingplicht, melding bij de belastingdienst, welke diensten of prestaties belast of vrijgesteld zijn, hoe vaak u aangifte moet doen, teruggaaf van buitenlandse omzetbelasting en uw aangifte omzetbelasting en opgaaf intracommunautaire leveringen (aangifte BTW/ICL).

Aangifte loonbelasting (LB)

Wanneer u personeel in dienst heeft of indien u zelf in dienst bent van uw bedrijf (bijvoorbeeld als DGA binnen uw eigen BV) verlangt de belastingdienst dat u periodiek aangifte doet van loonheffingen. Deze elektronische aangifte bestaat uit loonheffing en premies sociale verzekeringen en vloeit voort uit de salarisadministratie. Bij de aangifte dient rekening te worden gehouden met onder meer eigen bijdrage auto van de zaak, vrije verstrekkingen aan werknemers, afdrachtsvermindering etc. Deze aangifte loonheffing dienen stipt en correct te worden ingediend. De experts van onze loonadministratie adviseren u omtrent alle aspecten van de wet- en regelgeving. Wij berekeken de meest voordelige opties qua verloning, onkostenvergoedingen en arbeidsvoorwaarden  voor uw bedrijf. Wij zorgen voor een tijdige afhandeling van het collectief deel en werknemersdeel, als onderdeeel van de totale personele en salarisadministratie.

Aangifte Inkomstenbelasting (IB)

De aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers volgt na goedkeuring van de jaarrekening van het bedrijf waaruit het resultaat uit de onderneming blijkt. Wij verzorgen uw complete aangifte op basis van uw bedrijfsadministratie. Uw aangifte moet namelijk worden uitgebreid met de verlies- en winstrekening en balans van uw onderneming. Het is dus erg belangrijk u zelf goed op de hoogte bent en blijft van uw situatie en wij u deskundig kunnen adviseren. Na uw goedkeuring wordt de aangifte inkomstenbelasting door ons elecktronisch naar de desbetreffende belastingdienst verzonden.

Aangifte vennootschapsbelasting (VPB)

Alle vennootschappen (BV's en NV's) zijn verplicht elektronisch aangifte vennootschapsbelasting te doen. Deze bedrijven als rechtspersonen betalen vennootschapsbelasting over het belastbare bedrag. Dit is de belastbare winst in een bepaald jaar, verminderd met de aftrekbare verliezen. Ook verenigingen en stichtingen kunnen te maken hebben met verplichte aangiftes VPB. In de afgelopen jaren is de vennootschapsbelasting qua regelgeving enorm uitgebreid en steeds complexer geworden. Deze nieuwe regels vinden hun weerslag in de aangifte VPB, die meer ingewikkeld en specialistisch wordt en waarvoor wij deskundige experts in huis hebben.