Nieuws

Eens gegeven, blijft niet gegeven. Ook niet aan je minnares...
20 december 2018
Een buitenechtelijke relatie. Het begint vaak onschuldig, een flirt, een appje of sms-bericht met dieleuke vent of die mooie vrouw. Dat is spannend. Je voelt je weer jong, je wordt gewaardeerd, je gaat er voor. Natuurlijk hou je nog van je vaste partner, die wil je ook helemaal niet kwijt. Je wil die ander gewoon erbij hebben. Is dat polyamorie – het ouderwetse ‘open huwelijk’ – of gewoon overspel, vreemd gaan?
De vreemdganger – meestal de man – kan thuis saai zijn, buiten de deur wordt er meer van hem verwacht. De liefde moet gevierd worden, en daar komen vaak geschenken aan te pas. Sieraden, weekendjes weg, of gewoon cash. Kleine geschenken onderhouden de vriendschap, giften bieden perspectief op meer, veel meer...
De echtgenoot die zijn buitenechtelijke geliefde met geschenken verwent moet er op bedacht zijn dat zijn echtgenote zich daartegen kan verzetten. Als ze erachter komt...
Dat verzet begint met boosheid en verdriet, maar het kan uitgroeien tot veel meer. De schenkende echtgenoot  realiseert het zich misschien niet, maar de wet is duidelijk: voor bovenmatige of ongebruikelijk giften is toestemming van zijn echtgenote vereist.
Dat toestemmingsvereiste geldt ongeacht het huwelijksgoederenregime. Dus ook als de man en vrouw op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd en de man zijn buitenechtelijke geliefde uit zijn ‘eigen’ vermogen verwent, moet zijn vrouw daar mee instemmen. Goede kans dat ze dat niet doet! De vrouw kan dan met de wet in de hand die schenkingen doen vernietigen.
Hoe dat dan verder gaat blijkt duidelijk uit een procedure voor Hof Arnhem-Leeuwarden van enige tijd geleden.Een getrouwde man had geruime tijd een buitenechtelijke relatie met een vrouw. Hij schonk zijn minnares sieraden enna verloop van tijd ook aanzienlijke geldbedragen. Die bedragen nam hij op van de bedrijfsrekening van zijn onderneming, een kapsalon die hij samen met zijn vrouw in firmaverband dreef. Zijn vrouw kwam daar achter en zij wist schenkingen – in sieraden en cash – aan te tonen tot een bedrag van maar liefst € 28.000. Vrouwlief was niet ingenomen met de gulheid van haar man, zij deed een beroep op haar wettelijk recht op vernietiging van de gedane giften en vorderde de € 28.000 terug van het liefje van haar man. Dat maakte ook direct een einde aan diens buitenechtelijke relatie.
De vrouw stelde in de procedure dat er sprake was van bovenmatige én ongebruikelijke schenkingen waarvoor zij geen toestemming had gegeven. De Rechtbank en in hoger beroep het Hof wezen haar vordering toe en beslisten dat de vriendin de € 28.000 moest terugbetalen. De vriendin verweerde zich en stelde dat het wettelijke toestemmingsvereiste niet van toepassing was omdat de giften via de bedrijfsrekening van de man waren gedaan. Het Hof wees dat af: die betalingen waren niet passend bij de normale bedrijfsuitoefening in een kapsalon, en de wettelijke regeling is juist bedoeld om in dit soort gevallen echtgenoten tegen zichzelf en tegen elkaar te beschermen. Ook het beroep van de vriendin dat zij de giften te goeder trouw had ontvangen en dat ze niet in staat was om de bedragen terug te betalen, bracht de rechter niet tot een andere beslissing. De vriendin was haar minnaar kwijt, een illusie én € 28.000 armer.